مدیرمون : افتتاح? کارگاه تولید ماسک? توسط? پایگاه دریایی امام علی (ع) نیروی دریایی سپاه

در مدیرمون modiremoon مطلب افتتاح? کارگاه تولید ماسک? توسط? پایگاه دریایی امام علی (ع) نیروی دریایی سپاه مشاهده می کنید
خانواده های کارکنان نیروی دریایی سپاه در چابهار اقدام به راه اندازی یک کارگاه تولید ماسک کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir