مدیرمون : تصاویر ماهواره‌ای از توقف اقتصاد آمریکا

در مدیرمون modiremoon مطلب تصاویر ماهواره‌ای از توقف اقتصاد آمریکا مشاهده می کنید
شیوع ویروس کرونا در آمریکا باعث شده است تا چرخ بزرگترین اقتصاد جهان متوقف شود و تمام بخش‌های اقتصاد این کشور تأثیر در خانه ماندن نیروی کار را احساس کرده‌اند.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir