مدیرمون : اولین یارانه معیشتی ۹۹ امشب واریز می‌شود

در مدیرمون modiremoon مطلب اولین یارانه معیشتی ۹۹ امشب واریز می‌شود مشاهده می کنید
اولین یارانه معیشتی در سال ۹۹ ساعت ۲۴ امشب ۱۰ فروردین به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir