مدیرمون : کرونا 82 زندانی لیبیایی را آزاد کرد

در مدیرمون modiremoon مطلب کرونا 82 زندانی لیبیایی را آزاد کرد مشاهده می کنید
دولت طرابلس برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در لیبی 82 زندانی تحت حاکمیت این دولت را آزاد کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir