مدیرمون : رمز پویا را فراموش کنید!

در مدیرمون modiremoon مطلب رمز پویا را فراموش کنید! مشاهده می کنید
در دنیای پیشرفته و بانکداری مدرن معمولا برای انتقال پول برای مبالغ بالا از این روش ارسال کدبرای مشتری استفاده می‌شود و افراد مجبور به استفاده از رمز پویا نیستند.امادرهرصورت این روشی است که مسئولان نظام بانکی برای همه مبادلات آنلاین در نظر گرفته‌‌اند.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir