مدیرمون : New York Mayor de Blasio endorses Sanders in 2020 Democratic race

در مدیرمون modiremoon مطلب New York Mayor de Blasio endorses Sanders in 2020 Democratic race مشاهده می کنید
New York Mayor Bill de Blasio endorsed U.S. Senator Bernie Sanders in the 2020 Democratic presidential race on Friday, the Sanders campaign said.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir