مدیرمون : بزرگترین انتقال نیروهای آمریکایی به اروپا در مانور ناتو

در مدیرمون modiremoon مطلب بزرگترین انتقال نیروهای آمریکایی به اروپا در مانور ناتو مشاهده می کنید
به نوشته رسانه‌های آلمانی هفته آینده مانور نظامی بزرگ ناتو که در آن بیشترین جابجایی نیروهای آمریکایی به اروپا در ربع قرن اخیر رخ می‌دهد برگزار می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir