مدیرمون : چه قوانینی درباره عدم ممانعت از تحصیل فرزندان وجود دارد؟

در مدیرمون modiremoon مطلب چه قوانینی درباره عدم ممانعت از تحصیل فرزندان وجود دارد؟ مشاهده می کنید

ممانعت از تحصیل فرزند و عدم تهیه وسایل مورد نیاز آن، نیز جرم است و جرمی است که به وسیله والدین ممکن است رخ دهد و از توابع جرایم ناشی از حق حضانت می باشد. زیرا هر کودکی حق تحصیل دارد و این وظیفه والدین است که جهت تحصیل کودک وسایل و مقدمات را آماده نمایند.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir