مدیرمون : آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان از ۱۱ روز دیگر

در مدیرمون modiremoon مطلب آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان از ۱۱ روز دیگر مشاهده می کنید
امتحانات نهایی دی ماه از دوم دی ماه آغاز می‌شود و بیست وسوم همین ماه به پایان می‌رسد.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir