مدیرمون : طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس برای شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات

در مدیرمون modiremoon مطلب طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس برای شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مشاهده می کنید
جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی دوفوریتی به دنبال شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات هستند.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir