مدیرمون : رئیس شورای شهر تهران بر اتصال مترو اسلامشهر به خط 3 مترو آزادگان تأکید کرد

در مدیرمون modiremoon مطلب رئیس شورای شهر تهران بر اتصال مترو اسلامشهر به خط 3 مترو آزادگان تأکید کرد مشاهده می کنید
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: توصیه من این است که خط 3 آزادگان به مترو اسلامشهر متصل شود و اگر خط 3 تحمل بار مسافر به اسلامشهر را نداشته باشد از ایستگاه تبادل و انتقالی استفاده شود.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir