مدیرمون : 20 آذر؛ مهلت مراجعه به سایت «بسته معیشتی»

در مدیرمون modiremoon مطلب 20 آذر؛ مهلت مراجعه به سایت «بسته معیشتی» مشاهده می کنید

هموطنان می توانند تا تاریخ ۲۰ آذرسال جاری برای ثبت درخواست رسیدگی به سایت Hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir