مدیرمون : بنزین سهمیه‌بندی با قیمت وانت چه کرد؟

در مدیرمون modiremoon مطلب بنزین سهمیه‌بندی با قیمت وانت چه کرد؟ مشاهده می کنید

بررسی ها نشان می دهد با اعلام سهمیه بندی بنزین و اقزایش نرخ بنزین آزاد به قیمت سه هزار تومان در هر لیتر بازار خرید وانت داغ شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir