مدیرمون : بغداد رفت و آمد نیروهای آمریکایی از سوریه به عراق را رد کرد

در مدیرمون modiremoon مطلب بغداد رفت و آمد نیروهای آمریکایی از سوریه به عراق را رد کرد مشاهده می کنید
فرماندهی عملیات مشترک عراق صحت و سقم اخبار منتشر شده درباره ورود و خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به این کشور را رد کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir