مدیرمون : لایحه «تضمین آزادی­ اجتماعات و راهپیمایی­‌ها» در دولت

در مدیرمون modiremoon مطلب لایحه «تضمین آزادی­ اجتماعات و راهپیمایی­‌ها» در دولت مشاهده می کنید
معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، لایحه «تضمین آزادی­ اجتماعات و راهپیمایی­‌ها» را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت تدوین کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir