مدیرمون : حمایت مجدد آلمان از آشوبگران در ایران

در مدیرمون modiremoon مطلب حمایت مجدد آلمان از آشوبگران در ایران مشاهده می کنید
آلمان روز پنجشنبه بار دیگر از آشوبگران در ایران حمایت کرد و مدعی شد تهران برای فرونشاندن «اعتراضات» به «اقدامات نامتناسب» متوسل شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir