مدیرمون : تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر توسعه ارتباطات علمی و تبادل دانشجو بین تبریز و باکو

در مدیرمون modiremoon مطلب تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر توسعه ارتباطات علمی و تبادل دانشجو بین تبریز و باکو مشاهده می کنید
استاندار آذربایجان شرقی توجه به دیپلماسی علمی از طریق توسعه ارتباطات علمی و تبادل دانشجو بین تبریز و باکو را خواستار شد.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir