مدیرمون : موسویان : آژانس انرژی اتمی از ابتدا سیاسی عمل کرده

در مدیرمون modiremoon مطلب موسویان : آژانس انرژی اتمی از ابتدا سیاسی عمل کرده مشاهده می کنید
برجام یک توافق بین المللی است که مصوبه شورای امنیت سازمان ملل را دارد، ایران حدود سه سال آن را بطور کامل اجراء کرد، هیچکدام از شش قدرت جهانی به تعهدات خود طبق برجام عمل نکردند،
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir