مدیرمون : دانشمند بازداشتی در آمریکا به زودی آزاد می‌شود

در مدیرمون modiremoon مطلب دانشمند بازداشتی در آمریکا به زودی آزاد می‌شود مشاهده می کنید

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: استاد مسعود سلیمانی دانشمند ایرانی ظرف مدت کوتاهی از زندان کشور آمریکا آزاد خواهد شد.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir