مدیرمون : مالک تراکتور: تبریز و ارومیه بخش جدانشدنی ایران است

در مدیرمون modiremoon مطلب مالک تراکتور: تبریز و ارومیه بخش جدانشدنی ایران است مشاهده می کنید
به آن‌هایی که می‌خواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند هشدار می‌دهم که حرف‌های نامربوط خود را تمام کنند. آذربایجان، تبریز و ارومیه بخش جدانشدنی ایران هستند و همانطور که من پارسال گفتم «یاشاسین ایران» و این مسئله به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir