مدیرمون : سردرگمی مالزی بین تحریم‌های آمریکا و تعامل تجاری با ایران

در مدیرمون modiremoon مطلب سردرگمی مالزی بین تحریم‌های آمریکا و تعامل تجاری با ایران مشاهده می کنید
در حالی که دولت مالزی تلاش می‌کند تا منافع ملی خود را در اولویت قرار دهد، دولت آمریکا در حال فشار به این کشور برای محدود کردن تعامل تجاری با ایران است.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir