مدیرمون : ریزش کوه در جاده میانه بر اثر زلزله

در مدیرمون modiremoon مطلب ریزش کوه در جاده میانه بر اثر زلزله مشاهده می کنید

ایرنا این تصویر را از وقوع زلزله ساعت ۲:۱۷ بامداد در استان های شمال غربی کشور و تخریب جاده میانه به بستان آباد بر اثر ریزش کوه منتشر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir