مدیرمون : راهکارهای حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری

در مدیرمون modiremoon مطلب راهکارهای حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری مشاهده می کنید
تشویق به افزایش صادرات غیرنفتی و رفتن به سمت افزایش مبادلات اقتصادی با کشورهای دیگر نیز می‌تواند راهگشا باشد؛ زیرا از محل تعرفه‌های صادرات و واردات، دولت می‌تواند درآمدزایی داشته باشد.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir