مدیرمون : لیست زیان‌ده‌ترین شرکت‌های بورسی

در مدیرمون modiremoon مطلب لیست زیان‌ده‌ترین شرکت‌های بورسی مشاهده می کنید
یکی از مشکلات موجود درخصوص محاسبه نسبت قیمت بردرآمد مربوط به شرکت‌هایی است که سودآور نبوده و از این رو EPS منفی دارند. بر این اساس محاسبه P/ E درخصوص سهام این شرکت‌ها محلی از اعراب ندارد.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir