مدیرمون : سه زخمی در حادثه ورود خودرو به فروشگاه در ترکیه

در مدیرمون modiremoon مطلب سه زخمی در حادثه ورود خودرو به فروشگاه در ترکیه مشاهده می کنید
بر اثر ورود یک خودرو به یک فروشگاه در جنوب ترکیه سه نفر زخمی شدند.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir