مدیرمون : برگزاری اولین محفل سوگواری جهادگران انقلابی

در مدیرمون modiremoon مطلب برگزاری اولین محفل سوگواری جهادگران انقلابی مشاهده می کنید
اولین محفل سوگواری جهادگران انقلابی پنجشنبه 27 شهریورماه 1399 برگزار می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir