مدیرمون : وقوع انفجار مهیب در اطراف فرودگاه بین المللی عدن در جنوب یمن

در مدیرمون modiremoon مطلب وقوع انفجار مهیب در اطراف فرودگاه بین المللی عدن در جنوب یمن مشاهده می کنید
منابع خبری یمن از وقوع انفجار مهیب در اطراف فرودگاه بین المللی عدن خبر دادند.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir