مدیرمون : دیدار سفیر چین با گروه دوستی پارلمانی ایران و چین/ تاکید بر گسترش روابط میان دو کشور

در مدیرمون modiremoon مطلب دیدار سفیر چین با گروه دوستی پارلمانی ایران و چین/ تاکید بر گسترش روابط میان دو کشور مشاهده می کنید
در دیدار سفیر چین با گروه دوستی پارلمانی ایران و چین، بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید شد.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir