مدیرمون : بورس بدون مداخله چرخید

در مدیرمون modiremoon مطلب بورس بدون مداخله چرخید مشاهده می کنید
بازگشایی نماد خودروسازها و همچنین تقویت احتمال برداشتن سقف رشد نرخ دلار در سامانه نیما نیز در چرخش دوباره بازار سهام نقشی مهم بازی کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir