مدیرمون : تمرینات ملی‌پوش وزنه‌برداری در پارکینگ!

در مدیرمون modiremoon مطلب تمرینات ملی‌پوش وزنه‌برداری در پارکینگ! مشاهده می کنید

علی داوودی، وزنه‌بردار ملی‌پوش ایران به خاطر شرایط کرونا مجبور است در پارکینگ خانه تمرین کند.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir