مدیرمون : واکسن کرونا روی افراد چاق جواب نمی‌دهد

در مدیرمون modiremoon مطلب واکسن کرونا روی افراد چاق جواب نمی‌دهد مشاهده می کنید

حقایق اثبات شده علمی نشان می دهد که اکثر واکسن ها در افراد چاق تاثیر کمتری دارند.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir