مدیرمون : حمایت آشکار آمریکا از اقدامات ساختارشکنانه در لبنان بی‌توجه به فاجعه بزرگ اخیر

در مدیرمون modiremoon مطلب حمایت آشکار آمریکا از اقدامات ساختارشکنانه در لبنان بی‌توجه به فاجعه بزرگ اخیر مشاهده می کنید
سفارت آمریکا در بیروت بدون توجه به فاجعه بزرگ انفجار در اسکله بیروت و جان باختن دهها نفر و زخمی شدن هزاران نفر ژست طرفداری از مردم لبنان گرفته و از برگزاری تجمعات و تظاهرات در این شرایط بسیار سخت و خطرناک حمایت کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir