مدیرمون : شرکت آمریکایی 3 هزار خدمه پرواز خود را به مرخصی بدون حقوق می‌فرستد

در مدیرمون modiremoon مطلب شرکت آمریکایی 3 هزار خدمه پرواز خود را به مرخصی بدون حقوق می‌فرستد مشاهده می کنید
شرکت هواپیمایی دلتای آمریکا قصد دارد حداقل 3 هزار نفر از 20 هزار خدمه پرواز خود را برای 4 تا 12 ماه به مرخصی بدون حقوق بفرستد تا مجبور نشود نیروی کار خود را اخراج کند.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir