مدیرمون : عذرخواهی احسان علیخانی پس از حرکتی غیرمنتظره در «عصر جدید»

در مدیرمون modiremoon مطلب عذرخواهی احسان علیخانی پس از حرکتی غیرمنتظره در «عصر جدید» مشاهده می کنید

احسان علیخانی در این قسمت از برنامه عصرجدید با حرکت غیرمنتظره خود مجبور به عذرخواهی شد. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir