مدیرمون : ورود وزیران گروه‌های مسلح به دولت سودان

در مدیرمون modiremoon مطلب ورود وزیران گروه‌های مسلح به دولت سودان مشاهده می کنید
سخنگوی رسمی دولت انتقالی سودان از انجام تغییرات در این دولت با هدف به‌کارگیری وزیران منتسب به گروه‌های مسلح سودانی خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir