مدیرمون : هنر و ادبیات انقلابی3/اپرت‌های نمایشی بزرگترین میراث انقلاب مشروطه برای هنر

در مدیرمون modiremoon مطلب هنر و ادبیات انقلابی3/اپرت‌های نمایشی بزرگترین میراث انقلاب مشروطه برای هنر مشاهده می کنید
بزرگترین میراث انقلاب مشروطه برای ما، اپرت است، در واقع همان اپرای کوچک و یک نمایش موزیکال بود. در ایران در شرایطی که تنها پیشینه نمایش، تعزیه است ،ناگهان بدون هیچ پیشینهای اپرت ظهور می‌کند.
ممنون بابت بازدید از سایت modiremoon.ir